Close
MELLEMRUM

Indtil for kort tid siden blev byer omdannet ud fra enkelt dele: Bylivet, det funktionelle, trafikale, arkitektoniske osv. blev tilgået for sig. I dag anskues byen mere holistisk, når den skal omdannes til sammenhængende og kvalitative byrum. Hvad skal ændres og hvad skal bestå? Hvad giver byen de bedste fremtidsudsigter? Og hvem skal byen være til for?

I ‘Mellemrum’ ser vi, hvordan Kvæsthusmolen og Sankt Annæ Plads omdannes over tid, og hvordan dens beboere gradvist tager den til sig med de ændringer, der sker. Vi ser, hvordan den nye by er med til at øge livskvaliteten i området – gennem fornyet arkitektur, et nyt P-Hus og i det hele taget en mere sammenhængende og mangfoldig bydel.

I samarbejde med Realdania.