Close
KYSTEN ER KLAR

Nordea-fonden uddeler i 2018 op til 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.

Lokale foreninger kan bl.a. søge støtte til en aktivitet inden for fondens støtteområder sundhed, motion, natur og kultur.

Made By Us har produceret deres kampagne for kystaktiviteter.  

Produceret for Nordea-fonden.