Close
BLOX

Med BLOX skabes et nyt omdrejningspunkt for livet i København. BLOX byggeriet bliver centrum for en række nye forbindelser, der skaber sammenhæng mellem mennesker.

I et samarbejde med Realdania følger vi i bogstaveligste forstand byen forandre sig gennem løbende øjebliksbilleder, hvor vi ser på udviklingen gennem de mennesker, der færdes i området.

BLOX øjebliksbilleder kan løbende følges på www.blox.dk og afsluttes i 2017, hvor byggeriet står færdigt.